Kvalitetstekniker

Requisition Number:  10099
Company:  W Electric Sweden AB
Location: 

Västerås Finnslätten, U, SE, 921 63

Vill du jobba i en spännande högteknologisk bransch och bidra till ett bättre klimat? Då kan detta vara något för dig! 

Westinghouse Electric Company är pionjär inom kärnkraftsteknologi och har 9000 medarbetare i 19 länder. Westinghouse teknik ligger till grund för närmare hälften av världens kommersiella kärnkraftverk i drift och idag bygger vi även flera nya reaktorer. Vår svenska verksamhet grundades 1969 och integrerades i Westinghousekoncernen år 2000. Idag levererar vi kärnbränsle samt produkter och tjänster inom automation, underhåll, provning och avveckling för kunder runt om i världen. I Sverige är vi ca 900 medarbetare i Västerås och Täby. Läs gärna mer om oss på www.westinghousenuclear.com.

 

Bränslefabriken söker kvalitetstekniker till kutstillverkningen

Organisationen för bränsle inom Westinghouse i Västerås ansvarar för hela kedjan från försäljning till utveckling och tillverkning av kärnbränsle och styrstavar. Verksamheten har en mycket god beläggning för utveckling och produktion till kunder runt om i världen. Vår vision är att vara världens säkraste och mest effektiva bränslefabrik! 2020 startade vi en mycket ambitiös femårsresa kallad Future Factory. Vi utmanar automationsgrad, produktionsflöden och sätt att arbeta. Här finns möjligheten att delta i och leda stora strategiska förändringar i kombination med pulsen från en spännande produktion!

Kutstillverkningen är produktionens strategiskt högst prioriterade avdelning just nu. Planerna framåt visar uppåtgående volymer under många år framåt. Massvis händer här, vi har en häftig resa framåt, samtidigt som vi också har en verklighet att hantera, utveckla och förbättra.

 

Vill du ta en ny och mycket prioriterad roll med stort ansvar för kutstillverkningens kvalitetsarbete, avvikelsehantering och processfrågor? Trivs du med att jobba som spindeln i nätet, samarbeta med kollegor från alla företagets funktioner och driva arbetet framåt både i våra system och i tillverkningen? Då ska du söka!

 

Organisationen
Enheten Kutstillverkning ansvarar för tillverkning av urankuts, som sedan laddas i våra bränslestavar i senare tillverkningssteg. Enheten består av ca 50 personer, varav ca 45 i produktionen. Utöver dessa rapporterar du själv, två verkstadsplanerare, en tillverkningsspecialist, en produktionsutvecklare och tre produktionsledare till enhetschef Kutstillverkning. Ni ingår i en mycket kompetent enhetsledningsgrupp som utöver ovan nämnda även består av personer från Underhåll/Teknik, Kvalitet/Process och Säkerhetsavdelningen.

 

Vår vision är att vara världens säkraste och mest effektiva bränslefabrik! Medarbetare som tar ägarskap för sina arbetsuppgifter och leder sitt arbete för att både leverera resultat och utveckla verksamheten är en viktig faktor för att nå dit. Kutstillverkningen har en avancerad tillverkningsprocess, vilket gör att mängden frågor kopplade till process och avvikelsehantering är hög. Till detta används vårt system CAP för att logga, utreda och förebygga avvikelser mot våra produkt-, process eller myndighetskrav. Den här rollen tar ägarskap för den processen, både att leda och utveckla den. Detta med det självklara syftet att utveckla kutstillverkningens processer och kvalitet samt vår fabrik. Du rapporterar direkt till operativ chef (OC) för kutstillverkningen och ingår i avdelningens tvärfunktionella enhetsledningsgrupp (ELG).

 

Du blir en nyckelspelare i ledarstaben för kutstillverkningen, tillsammans hjälps ni åt att bolla kring hantering av avvikelser, processtöd i tillverkningen mm. Du får stora möjligheter och mandat att ta ditt ansvar och leda det arbetet. Utöver OC samarbetar du med avdelningens produktionsledare, produktionsutvecklare, utrustningsansvarig och processingenjör. Vi ser att det här är en roll som kan växa och på några års sikt se annorlunda ut.

 

Hur ser din arbetsdag ut?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera, koordinera och leda avdelningens avvikelser, CAP-ärenden, och utredningar. Du säkerställer att aktiviteter initieras och drivs löpande genom alla faser

(initiering, utredning, åtgärdshantering, granskning genom alla våra instanser). Du deltar på avdelningens dagliga styrning, samt i avdelningens enhetsledningsgruppsmöten. Du organiserar avdelningens ärenden, har god koll på status på respektive punkt och kommunicerar löpande med dina kollegor och OC kring läget, behov av prioritering/support mm. Du stöttar även tillverkningen med erfarenhetsåterföring av händelser, utbildning, teknikstöd, uppdatering av dokumentation eller andra förekommande frågor.

 

Vem trivs här?
En kvalitetsorienterad, strukturerad person med hög integritet och god kommunikation kommer bli framgångsrik här! Du behöver gilla pulsen i tillverkning kombinerat med att arbeta i datormiljö, både komplicerat och administrativt. Att möta människor i deras vardag, förstå kvalitetsutmaningar, leda utredningar och sätta tydliga avhjälpande och förebyggande åtgärder är inslag du trivs med. Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning inom teknik och/eller erfarenhet från en tillverkande miljö.

Du både utför arbete själv och delar ut arbetsuppgifter till kollegor på samma eller annan avdelning. Du gillar ett högt tempo, frihet under ansvar och varierande frågeställningar som inte alltid har en självklar lösning. Att lyfta telefonen och diskutera istället för att fastna när frågor inte är tydliga är en självklarhet för dig. Ett pragmatiskt förhållningssätt är positivt, för att komma framåt i åtgärder.

Att avsluta punkter och känna framdrift ger dig energi, alltid med medarbetarnas säkerhet och kundens upplevelse av kvalitet som självklarhet. Har du inte erfarenhet från alla de processer som ingår i den här rollen är det helt OK. Inställning och vilja att ta ansvar kommer du långt med här!

 

Fackliga representanter
Akademikerförening på Westinghouse (AFW):
Cecilia Wahlström, +46 21 44 01 505, 
AFW@westinghouse.com

Unionen:
Maria Gunnarsson, +46 21 347 595, 
gunnarmm@westinghouse.com

Ansökan
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan, vi gör löpande urval.

För frågor om tjänsten, kontakta Andreas Wiklund, operativ chef kutstillverkningen, 021-34 75 43 eller wikluna@westinghouse.com

 

Vi erbjuder

Som medarbetare på Westinghouse är möjligheterna många. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med engagerade medarbetare där du ställs inför tekniska och personliga utmaningar samt goda utvecklingsmöjligheter. Flera av våra tjänster finns i en aktivitetsbaserad miljö vilket möjliggör till en flexibel arbetsplats. 

Vår verksamhet omfattas av Teknikavtalen samt av lokala samarbetsavtal. Som anställd hos oss är du automatiskt ansluten till ASB – Aseapersonalens Försäkringsförening. Vi har friskvårdsbidrag och din företagshälsa är omhändertagen av Previa.

Vi är måna om att du som medarbetare trivs på din arbetsplats och med dina arbetsuppgifter. För oss är det självklart att erbjuda våra medarbetare individuella utvecklingsmöjligheter. På Westinghouse får du chansen att utvecklas i global miljö i en högteknologisk bransch. Vi har stort fokus på säkerhet i vårt arbete.

 

Employment opportunities may require access to information which is subject to the export control regulations of the United States. Hiring decisions for such positions are required by law to be made in compliance with these regulations. Applicants for employment opportunities in other countries must be able to meet the comparable export control requirements of that country and of the United States.

  Twitter