Planerare, godsmottagningskontroll till Westinghouse

Requisition Number:  6915
Company:  W Electric Sweden AB
Location: 

Västerås Finnslätten, U, SE, Default

Planerare, godsmottagningskontroll till Westinghouse

Westinghouse Electric Company är pionjär inom kärnkraftsteknologi och har 9000 medarbetare i 19 länder. Westinghouse teknik ligger till grund för närmare hälften av världens kommersiella kärnkraftverk i drift och idag bygger vi även flera nya reaktorer. Vår svenska verksamhet grundades 1969 och integrerades i Westinghousekoncernen år 2000. Idag levererar vi kärnbränsle samt produkter och tjänster inom automation, underhåll, provning och avveckling för kunder runt om i världen. I Sverige är vi ca 900 medarbetare i Västerås och Täby. Läs gärna mer om oss på www.westinghousenuclear.com

 

Avdelningen BIA söker en planerare för godsmottagningskontroll. Är du noggrann, har ett öga för detaljer, är utvecklingsorienterad och bra på kommunikation kan det här vara tjänsten som passar dig.

 

Arbetsuppgifter

Som medarbetare på avdelningen BIA ska varje individ se till och vara behjälplig med att arbetet genom fabriken flyter på bra. Man är lyhörd och resultatinriktad och vill kontinuerligt förbättra verksamheten. BIA ska som grupp vara navet i fabriken och för produktionen. BIA ska alltid hjälpa till om det finns risk att produktion stannar med de möjligheter som finns på BIA-avdelningen. På BIA tänker vi alltid säkerheten först.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är planering för kontroll av ankommande komponenter. Viss kontroll av ankommet gods ingår också i arbetet. Tjänsten kräver att man är medverkande i diverse möten som berör material som går genom BIA och andra specialflöden som berörs av avdelningen.

Som kontrollplanerare krävs det hög kunskap inom SAP. Du gör lagerflyttar i SAP, letar efter material som inte ligger på rätt lagerplats i systemet, hanterar returmaterial samt granskar materialnummer i SAP materialmastern. Materialreservationer hanteras också av dig,  och detta sker från SAP och fysiskt till de enheter som har ett behov av material från BIAs lager och som inte ska in på produktionsorder.

Vidare har du insyn i inköpsavdelningens planeringsverktyg för att vara medveten om vad som kommer hem och planera in detta för kontroller. Du planerar även in och fördelar ut arbete för årlig inventering av direkt- och indirekt material, ej aktivt. I arbetet ingår också att hantera skrotningar av material i SAP och fysiskt. Indikationer för skrotningar kommer från andra avdelningar men hanteras via godsmottagningen. Skrotningar kan vara både på site och hos leverantörer. Även lagerjusteringar hanteras av dig.

Detta kräver en analytisk förmåga och ett sinne för att hitta fel och viljan att lösa dem. Även en tydlig kommunikativ förmåga då mycket kontakt sker till andra avdelningar om information om material ser felaktiga ut i SAP.

Vid ökat behov kan du komma att arbeta som kontrollant, du kommer därför behöva kunna hantera diverse mätutrustningar. Därför krävs det för rollen att kontrollplaneraren är auktoriserad för att kontrollera detaljer utifrån bedömning från uppmätta värde och/eller visuell kontroll. Att denne kan hantera olika mätdon och andra kontrollutrustningar, både manuella och automatiserade. Arbetet kan bestå av att kontroller och verifiera att tillverkade detaljer uppfyller fastställda ritningskrav och specifikationskrav (kvalificeringsmätningar). Kontroll sker på detaljerade och komplexa komponenter och rollen kräver noggrannhet.

 

De olika mätutrustningar som används:

Mätmikroskop

Profilmätare

Hårdhetsmätare

Höjdindikator

Profilprojektor

Fjädertryckmätare

Ytjämnshetsmätare

Div. hansmätdon

 

 

Ansvar och befogenheter

Största ansvaret ligger i att på ett korrekt sätt efter behovsdatum planera för kontrollens resurser och fabrikens behov. Samt skapande och frisläppande av ankommande gods. Ansvar i att lösa uppstådda problem så att arbetet på kontrollen inte blir stående. Det ligger i kontrollplanerarens ansvar att ledtider för kontroll finns tillgängligt. Kontrollplaneraren ansvarar för att det finns de mätinstrument som krävs för de kontroller som ska utföras och ansvarar för att korrekt avdelning blir kontaktad om det uppstår problem som hejdar arbetet för kontrollanterna.

 

Kompetenskrav

Du har minst två års arbetslivserfarenhet inom industriellt arbete och utbildning, kort och erfarenhet för att köra ledtruck. Du bör ha ritningsförståelse samt besitter administrativa kunskaper inom SAP. 

Har du tidigare arbetat med mätteknik och har planeringsbakgrund, så är det meriterande.

Vidare har perfekta kunskaper inom svenska och goda engelska kunskaper, vilket är ett krav. Detta på grund av de stora kraven på korrekt dokumentation från kunder och myndigheter. Samt förmågan att följa komplexa instruktioner.

 

Vi erbjuder

Som medarbetare på Westinghouse är möjligheterna många. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med engagerade medarbetare där du ställs inför tekniska och personliga utmaningar samt goda utvecklingsmöjligheter. Flera av våra tjänster finns i en aktivitetsbaserad miljö vilket möjliggör till en flexibel arbetsplats.

Vår verksamhet omfattas av Teknikavtalen samt av lokala samarbetsavtal. Som anställd hos oss är du automatiskt ansluten till ASB – Aseapersonalens Försäkringsförening. Vi har friskvårdsbidrag och din företagshälsa är omhändertagen av Previa.

Vi är måna om att du som medarbetare trivs på din arbetsplats och med dina arbetsuppgifter. För oss är det självklart att erbjuda våra medarbetare individuella utvecklingsmöjligheter. På Westinghouse får du chansen att utvecklas i global miljö i en högteknologisk bransch. Vi har stort fokus på säkerhet i vårt arbete.

 

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Westinghouse med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@jeffersonwells.se

Vi bearbetar ansökningarna löpande, så vänta inte med att ansöka.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Employment opportunities may require access to information which is subject to the export control regulations of the United States. Hiring decisions for such positions are required by law to be made in compliance with these regulations. Applicants for employment opportunities in other countries must be able to meet the comparable export control requirements of that country and of the United States.

  Twitter  


Job Segment: ERP, SAP, Technology